ข่าวบริษัท

  • Pipe fitting manufacturing process flow

    ขั้นตอนการผลิตข้อต่อท่อ

    1. วัสดุ 1.1.การเลือกวัสดุต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ผลิตท่อและมาตรฐานวัตถุดิบที่เจ้าของกำหนด1.2.หลังจากเข้าไปในโรงงานแล้ว ผู้ตรวจการก่อน v...
    อ่านเพิ่มเติม